Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Výroční zprávy, poděkování za podporu

 
Výroční zprávy, poděkování za podporu
 

Výroční zprávy naleznete ke stažení níže.

 • V rámci výzvy MŠMT nám byla poskytnuta pro kalendářní rok 2022 dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti - pořízení mobilních digitálních technologií určená pro ZŠ, SŠ a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, a dále na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí pro církevní a soukromé MŠ, ZŠ a gymnázia.
 • Projekt BIGY JAK 2022, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003292 je spolufinancován Evropskou unií.
 • Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královehradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 započal 1. 1. 2022 a je spolufinancován Evropskou unií.
 • Projekt Šablony BIGY II 2019, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014093 byl spolufinancován Evropskou unií v rámci výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II a trval od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2021.
 • Projekt Šablony BIGY 2017, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007726 byl spolufinancován Evropskou unií v rámci výzvy č. 02_16_035 Šablony pro SŠ a VOŠ I a trval od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.
 • Projekt Šablony ZŠ III 2021-2023, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019891 je spolufinancován Evropskou unií v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony pro MŠ a ZŠ III.
 • Projekt Šablony CZS HK 2018_2020, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009760 byl spolufinancován Evropskou unií v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony pro MŠ a ZŠ II.
 • Projekt Šablony CZŠ 17_20, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003275 byl spolufinancován Evropskou unií v rámci výzvy č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I.
 • Škola je zapojena do evropského projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání - Šablony pro SŠ a VOŠ.
 • Pro první pololetí školního roku 2020/21 získalo naše gymnázium finanční podporu od Magistrátu města Hradec Králové na fungování přírodovědného a matematického kroužku a využití anglického jazyka v hodinách matematiky a biologie z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“.
 • V roce 2018 jsme s přispěním Královehradeckého kraje opravili část fasády budovy, která byla v havarijním stavu (levý rizalit). Oprava stála 1 464 598 Kč, Královehradecký kraj přispěl částkou 1 000 000 Kč.
 • V roce 2017 jsme s přispěním Královehradeckého kraje opravili část fasády budovy gymnázia.
 • Naše škola byla řešitelem grantu Královéhradeckého kraje č. 16SMV02 s názvem Práce se studenty s hlubším zájmem o biologii. Tento grant finančně podpořil některé z přírodovědných akcí uskutečněných na naší škole v roce 2016 a 2017.
 • Ve školním roce 2018/19 finančně podpořil Královéhradecký kraj náš projekt "Práce s talentovanou mládeží v biologii".
 • Na fungování přírodovědného a matematického kroužku jsme získali z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ finanční příspěvek z Magistrátu města Hradec Králové.

Za podporu děkujeme!

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších