Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Slovo spirituála 3.

 
 
 
 

Postit se? A proč?

Pátek po Popeleční středě

(Mt 9,14-15)

Jan Křtitel přišel ve znamení postu, Ježíš byl označen jako „žrout a pijan“ (Lk 7,34). Starozákonní půst byl vyznáním vlastní prázdnoty, hříchem zaviněné nepřítomnosti Boha, zároveň byl vzýváním Boha, aby hřích odpustil a prázdnotu lidského srdce naplnil svou přítomností, aby obnovil svou smlouvu s člověkem.

Ježíšovi učedníci se nepostí, protože nepotřebují vyznávat takovou prázdnotu. V Ježíši Bůh „navštívil a vykoupil svůj lid“ (Lk 1,68), s ním „přišla plnost času“ (Gal 4,4), v něm se Bůh definitivně zasnoubil se svým lidem a celým stvořením. Ježíš jménem Božím odpouští hříchy (Mk 2,5), vyhlašuje milostivé léto (Lk 4,19) a jako Ženich nás zve na svatební hostinu (14,17). Vyznávat postem dále svou prázdnotu a hříšnost by vzhledem k tak velkorysé nabídce znamenalo neposlušnost, svéhlavost a nevděk. Prvním postojem vykoupených má být radost ze spásy a díkůvzdání – eucharistie.

Přesto Ježíš mluví o postu i pro své učedníky. Budou se postit, až a protože jim bude Ženich vzat. Ne proto, že by s ním, až bude vydán, odsouzen a ukřižován, byl odňat dar spásy, který přinášel, že by se svatba zrušila před svým začátkem a nevěsta zůstala na ocet… Vždyť Ženich byl vzat právě proto, aby svou krví zpečetil novou a věčnou smlouvu, aby se svého probodeného boku zrodil Nevěstu a očistil ji svou krví (Ef 5,27). Ježíš přišel jako Ženich, svatbu však slaví až jako Beránek, jako zabitý Beránek (Zj 19,7). Svatební veselí je nám darováno z jeho smutku až k smrti (Mt 26,38), zbohatli jsme z jeho chudoby (2 Kor 8,9), napojili jsme se z jeho žízně (Jan 19,28), jeho rány nás uzdravily (1 Pt 2,24).

Ježíš je ženichem především na kříži. A církev je nevěstou především pod křížem. Proto se učedníci budou postit, až jim Ženich bude vzat. Ne pro své viny – ty byly jeho krví vykoupeny. Ne proto, aby truchlili nad nepřítomností Ženicha – „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,20). Budou se postit proto, aby Nevěsta zůstala spojena se svým Ženichem, aby na jeho lásku až do krajnosti odpověděla láskou, aby jeho učedníci byli tam, kde je on (Jan 14,36), aby následovali Beránka, kamkoli jde (Zj 14,4).

Půst farizeů a Janových učedníků je výzvou Bohu, aby naplnil lidskou prázdnotu. Křesťanský půst je odpovědí na Bohem darovanou plnost.

 
 

Video

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších