Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Slovo spirituála 20.

 
 
 
 

„Chceš být zdráv?“

Úterý 4. postního týdne

(Ez 47,1-9.12; Jan 5,1-16)

 

Voda, která v Ezechielově vidění vyvěrá z pravé strany budoucího obnoveného chrámu, je zázračná, uzdravující. Teče do pouště, stává se řekou, která napájí mohutné stromy na svých březích, než doplyne do Mrtvého moře, které oživuje. Nový chrám se má stát zdrojem obnovy života a uzdravení národa.

Také evangelium mluví o uzdravující vodě. Rybník Bethesda (či Bethzatha) byl považován za zázračný: občas do něho sestoupil anděl Páně, rozčeřil vodu, a kdo z nemocných se do ní ponořil první, byl uzdraven. Proto tam lehávalo takové množství nemocných. Ochrnulý z dnešního evangelia neměl šanci. Zatímco voda z Ezechielova chrámu dotekla sama do Mrtvého moře, k této vodě je třeba doběhnout, a velmi rychle! Jenže on je ochrnulý… Přesto je tady, na dosah možného uzdravení, ale zároveň nekonečně vzdálen. Už třicet osm let se zde topí v „mrtvém moři“ bolesti, smutku, ponížení, hořkosti a závisti… Nemá člověka, který by mu pomohl. Ježíš ho viděl, se soucitem pozoroval jeho bezmoc a beznaděj. Ježíš je ten člověk, který mu může pomoci, a to i bez magického čeření vody. On má v sobě pramen živé vody. „Proudy vod potečou z jeho nitra“(Jan 7,38). Ježíš, jeho tělo je zbořený a obnovený chrám (Jan 2,19-22), z jehož pravé strany, z jehož probodeného boku vytryskla krev a voda (Jan 19,34). Ježíš je zdroj očišťující a oživující vody – Ducha svatého. Je schopen nás uzdravit nejen z tělesných nemocí, ale také – a to dokáže pouze on – z něčeho „horšího“. „Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího,“řekl uzdravenému. Je schopen nás uzdravit i z toho „horšího“, ze hříchu, z duchovního ochrnutí, očistit mrtvé moře našeho srdce.

V prvním čtení redaktor lekcionáře nešťastně vynechal dva verše. Druhý z nich zní: Avšak jeho bažiny a mělčiny nebudou ozdravěny… (Ez 47,11). Na mělčinu se uzdravující živá voda nedostane. Mělčina, protože je mělčina, dohlédne na své dno, proto je v iluzi, že její voda je dost čistá… Proto se na Ježíšovu otázku „Chceš být zdráv?“bude nejspíš tvářit nechápavě, ne-li uraženě.

 
 

Video

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších