Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Slovo spirituála 17.

 
 
 
 

Němý promluvil…

Čtvrtek po 3. neděli postní

(Lk 11,14-23)

Zlý duch působí němotu. Když ho Ježíš vymítl, němý promluvil. Náš osobní život se odehrává v komunikaci, lépe: je komunikací našeho nitra s vnějším světem, zvláště s lidským světem. Nejběžnějším a nejlidštějším komunikačním prostředkem je slovo. Staří Řekové definovali člověka jako zōon logon echōn, „živočich mající slovo“. Slovo nás definuje, buduje, dělá z nás osoby. Je to most mezi dvěma srdci, mezi dvěma vnitřními světy, mezi dvěma samotami. Slovo spojuje, sjednocuje. Slovo „komunikace“, latinského původu, je složené z cum, „s, spolu“ a unum, „jedno“. Slovo působí sjednocení, jednotu.

Ovšem není jednota jako jednota. Právě o tom vypovídá dnešní evangelium. I satan musí pečovat o sjednocení svého domu, jinak jeho dům padne. I on působí jednotu. Jenže satanská jednota je monologická. Satan chce – jako opice Boží – sjednotit celý svět, chce ho sjednotit se sebou, chce ho pohltit do sebe, aby nakonec mimo něho nebylo nic. Babylónská jednota znamená, že celá zem je jednotná v řeči i v činech (srov. Gn 11,1), což je ovšem totalita. Satanská jednota krouží kolem jediného centra, a tím je Já. Zná jediné přivlastňovací zájmeno: „moje“. Duch zla uzavírá, vylučuje druhého, tím ale nakonec působí němotu, duchovní smrt.

Boží jednota je dialogická. Na počátku bylo Slovo… Bůh je věčný dialog, komunikace, tajemství jednoty, která nezabíjí pluralitu. V dialogu se zachovává, ba právě v něm se vytváří autonomie každého z partnerů, neboť každý si uvědomuje jedinečnost svého Já až ve vztahu k druhému, ke svému Ty, není zde ale místo pro jakýkoli autismus. Když Bůh svým slovem tvoří svět, obdarovává své tvory svým bytím, protože jiný zdroj bytí než sebe sama nemá, zároveň ale jim dává, že jsou sami sebou. Nejsou bohem, přesto však existují jen ve spojení s Bohem. Jen v poslušnosti jeho tvůrčímu slovu mohou existovat. Poslušné přijetí slova je zároveň první odpověď na toto slovo. Jen když říkám vůči tomuto tvůrčímu Božímu slovu Ano, jsem. Hřích znamená toto Ano neříkat. Je to vnitřní němota, kdy popírám, že jsem výtvorem slova Božího, a zároveň samomluva, v níž tvrdím sám sobě, že jsem slovem svým, což je lež, iluze a propad do nebytí. Vykoupení přichází, když se Slovo stává tělem, promlouvá k nám, vyzývá a uschopňuje nás k odpovědi, uzdravuje nás z naší němoty, otvírá nás a dává nám účast na jednotě trojjediného Boha. Sjednocuje nás s Bohem, aby Bůh byl všechno ve všem, ovšem ne ve smyslu satanského všudypřítomného a vše vytěsňujícího a požírajícího Já. Boží jednota krouží kolem dvou center: Já a Ty.

 
 

Video

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších