Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Rotační výuka na NG od 3. 5. 2021 - sekundy a kvarty

 
 
 
 

Režim výuky sekund a kvart v týdnu 3. – 7. 5. 2021

Prezenční výuka probíhá 3., 4., 6. a 7. 5.

Ve středu 5. 5. kvůli přijímacím zkouškám prezenční výuka neprobíhá, žáci mají domácí samostudium.

V prvním týdnu po návratu do školy se nebudou psát klasifikované písemky. Je žádoucí probrané učivo zopakovat, procvičit a ověřit si, jak žáci učivo zvládají. Lze motivačně ohodnotit žáky, kteří prokáží velmi dobré znalosti. V dalším týdnu budou písemky možné v profilových předmětech (ČJ, MA, cizí jazyky).

Žáci vstupují do školy ve dnech konání přijímacích zkoušek (3. – 7. 5.) pouze ze dvora přes „kostku“.

Šatny se nepoužívají.

Ve škole mohou být přítomni pouze žáci s negativním testem a bez příznaků onemocnění COVID 19.

Žáci mají nasazenou zdravotnickou roušku nebo respirátor FFP2.

Testování žáci absolvují před začátkem vyučování od 7:30 v pondělí a ve čtvrtek. Žáci se po vstupu do budovy nejprve odeberou do testovací místnosti, teprve při negativním výsledku testu pokračují do své kmenové učebny. V opačném případě jdou do izolační místnosti, kde počkají do příchodu rodičů, kteří kontaktují lékaře a požádají o provedení konfirmačního PCR testu. Testování zajišťují vyučující 1. hodiny.

Žáci, kteří nastoupí do školy v úterý, resp. v pátek, podrobí se testu v tyto dny.

Testování se nemusí podrobit žáci, kteří předloží lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.

Abychom omezili vzájemný kontakt žáků z různých tříd, dochází k úpravě umístění do učeben.

2A         kmenová učebna 207                   testování v učebně 208

2B          kmenová učebna 213                   testování v učebně 212

4A         kmenová učebna 315                   testování v učebně 314

4B          kmenová učebna 303                   testování v učebně 306

Žáci sledují změny v rozvrhu v Bakalářích. V závislosti na vývoji situace bude docházet k jeho aktualizaci.

Poznámky k rozvrhu hodin:

Laboratorní technika ve 4B je vyučována při rotační výuce v celé třídě v týdnu prezenční výuky.

Výuka probíhá v homogenních skupinách. Proto jsou určeny náhradní místnosti pro výuku cizích jazyků a náboženství:

NJ 4AB                304 (4B) + 305 (4A)

FJ 4AB                 312 (4B) + 313 (4A)

NB 4AB               304 (4B) + 305 (4A)

Konverzace v AJ s rodilým mluvčím: Pro všechny probíhá distančně, žáci na prezenční výuce se připojí, pokud stihnou přejet domů.

Tělesná výchova bude probíhat venku za dodržení stanovených protiepidemických opatření. Žáci nemohou používat šatny na převlékání, zajistíme jim prostor ve venkovním prostředí. Sportovní aktivity budou uzpůsobeny podmínkám. Za špatného počasí bude výuka v učebnách.

Školní klub je zavřený. Volnočasové kroužky neprobíhají.

 

Hradec Králové 29. 4. 2020

 

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy

Mgr. Iva Štěrbová, Mgr. Ondřej Bouma, zástupci ředitele

 

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších