Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Režim třídnických hodin a konzultací v době od 8. června

 
 
 
 

Vážení rodiče, milí studenti,
věříme, že jste společně s vašimi rodinami ve zdraví přestáli období přísných mimořádných omezení. Náš život se postupně vrací do vyjetých kolejí a Vy jistě čekáte na zprávu, kdy a v jakém režimu bude umožněn žákům nástup do školy. Postrádáme přímý kontakt se studenty a všichni se těšíme na jejich návrat.  

Protože nás však v červnu v rychlém sledu čekají písemné, praktické a ústní maturity a přijímací zkoušky, není bohužel v našich organizačních, personálních ani prostorových možnostech zajistit od 8. června, kdy MŠMT umožňuje realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit, pravidelný režim konzultací nebo třídnických hodin. Třídní učitelé se se svými studenty budou moci sejít ve dnech 10. – 12. června a v týdnu od 22. do 26. června. Od 8. června budou učitelé nabízet žákům, kteří mají problémy s distanční formou studia, individuální nebo skupinové konzultace. Po dohodě s vyučujícími budou moci probíhat také konzultace a prezenční přezkoušení studentů, kteří mají individuální vzdělávací plán, nebo jim chybí podklady pro uzavření klasifikace za 2. pololetí. Všechny tyto aktivity budou na dobrovolné bázi a budou při nich dodržována doporučená hygienická opatření. Jejich popis najdete společně s čestným prohlášením níže. 

Během června bude nadále probíhat pravidelná distanční výuka. Klasifikaci za 2. pololetí budeme uzavírat v pondělí 22. června. Se školním rokem se rozloučíme 26. června při celoškolní mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie, tentokrát pouze za dobrovolné účasti našich žáků. Rodiče a další příznivce školy rádi opět přivítáme na bohoslužbách v příštím školním roce. V tento den budeme také vydávat ročníková vysvědčení. 29. a 30. června bude ředitelské volno.

Vážení rodiče, velmi si vážíme dlouhodobé podpory Vašich dětí nejen v tomto pro všechny náročném období. Děkujeme Vám.

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého 
vedení BIGY
Jiří Vojáček, Iva Štěrbová, Ondřej Bouma

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších