Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Přihlášení na projektový den

 
 
 
 

Ve středu 7. 11. 2018 nás čeká tradiční projektový den, do kterého se zapojí studenti vyššího gymnázia. Vyučující nabízejí zajímavý program, který zahrnuje atraktivní témata a činnosti nad rámec běžné výuky.

Na webových stránkách a na magnetické tabuli naproti bufetu najdete informace o náplni projektů.

Přihlašování na projekty proběhne elektronickou formou na webových stránkách školy. Přihlašovací brána se otevře v úterý 16. 10. 2018 ve 21:00 hodin. Přihlašování ukončete nejpozději v pátek 19. 10. 2018 v 18 hodin.

Otázky související s obsahem projektů konzultujte s jejich garanty. Organizační záležitosti řeší Iva Štěrbová.

Pokyny k přihlašování:

  • Na webových stránkách bude 16. 10. 2018 ve 21:00 hodin zveřejněn odkaz na přihlášení do projektového dne v sekci "Pro studenty a rodiče".
  • Každý student se přihlásí pouze do jednoho projektu. Studenti, kteří se účastní pouti do Říma, se na projektový den nepřihlašují.
  • Počet míst v projektech je omezen. Po naplnění kapacity projektu přihlašovací aplikace dalším zájemcům přihlášení nepovolí. Je třeba
    si zvolit jiný projekt.
  • Pokud se nepřihlásíte na žádný z projektů, bude vám projekt přidělen.
  • Třídním učitelům nahlaste případnou plánovanou absenci na den, kdy bude projekt probíhat.
 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších