Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Prezenční výuka na BIGY od 24/5

 
 
 
 

Vážení rodiče, milé studentky, milí studenti,

máme radost, že se od pondělí 24. 5. na BIGY po několika měsících sejde opět celá škola. Připravujeme se zejména na návrat studentů vyššího gymnázia a na maturitní zkoušky. Posíláme vám informace k příštímu týdnu.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel BIGY
Mgr. Iva Štěrbová, Mgr. Ondřej Bouma, zástupci ředitele

 

Informace o režimu na BIGY od 24. 5. 2021

 • Ve škole mohou být přítomni pouze žáci s negativním testem a bez příznaků onemocnění COVID 19.
 • Budeme dodržovat předepsaná režimová opatření (roušky / respirátory, rozestupy, intenzivní větrání 2x za hodinu po dobu min. 5 minut, dezinfekce stolů a židlí).
 • Žáci mají povinnost nosit ochranu nosu a úst (žáci NG respirátor nebo zdravotnickou roušku, žáci VG a zaměstnanci respirátor FFP2) ve všech vnitřních prostorách. Ve venkovních prostorách ji nemusí mít, pokud dodrží odstup 2 m od jiných osob.
 • Zpěv není součástí vzdělávání.
 • V prvním týdnu po návratu do školy nebudou psát žáci vyššího gymnázia klasifikované písemky. Lze motivačně ohodnotit žáky, kteří prokáží velmi dobré znalosti nebo dopisovat chybějící písemky z období distanční výuky. V dalším týdnu budou písemky možné v profilových předmětech (ČJ, MA, cizích jazycích a v dvouletých seminářích)
 • Jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení a nově také sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště. Při sportovních činnostech ve školách a školských zařízeních se umožňuje využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány Dále je stanovena podmínka nejvýše 12 osob ve skupině (v případě kolektivního kontaktního sportu). Tělesná výchova bude probíhat převážně venku.
 • Nepovinná latina a ruština probíhat nebudou.
 • Školní klub je otevřený. Kroužky probíhat mohou.
 • Šatny jsou přístupné, přezouvání povinné není.

  Testování:

 • 24. 5.před začátkem vyučování (od 7:30, resp. 6:50 pro nulté hodiny) antigenní testování žáků NG i VG v učebnách. Zajišťují vyučující 1., resp. 0. hodiny.
 • 25. 5. 8:00 PCR testování všech tříd NG a 1GH, 2G, 3G
 • 26. 5. 8:00 PCR testování 5AB, 6AB, 7AB27. 5. 8:00 PCR testování maturantů
 • PCR testování žáků se provádí samoodběrem z dutiny ústní jednou za 14 dní.
 • Před testováním nesmí žáci 30 minut jíst, pít, čistit si zuby, žvýkat ani kouřit !!!
 • Před testováním odevzdají nezletilí žáci / podepíší zletilí žáci informovaný souhlas s testováním.
  Studentům NG TU rozdají formuláře v tomto týdnu, v pondělí je podepsané vyberou. 
  Studentům VG rozdají TU formuláře v pondělí 24. 5., studenti je odevzdají před testováním učiteli, který ve třídě na testování dohlíží.
 • Antigenní testování: Při negativním výsledku testu zůstávají v učebně a pokračují ve výuce. V opačném případě jdou do izolační místnosti, odkud si je vyzvednou rodiče / zletilí studenti odcházejí domů, kontaktují svého lékaře a nechají si udělat konfirmační PCR test.
 • Na základě rozhodnutí vlády se mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19 nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

  Netestují se ani osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky

  •    v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  •    od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  •    nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

  Studenti prodělání covidu doloží lékařským potvrzením, očkování certifikátem / potvrzením o provedeném očkování.
   

                Konverzace v AJ s rodilým mluvčím:

 • V primách a sekundách probíhá prezenčně, v terciích a kvartách online.

                Dochází k úpravám rozvrhu, umístění do učeben, dozorů, pohotovostí. Zkontrolujte si v Bakalářích své rozvrhy. Řiďte se rozvrhem platným od 24. 5.

 • !!! V kvintě A bude informatika ve spojených skupinách v pondělí 0. vyučovací hodinu. Odpolední vyučování končí o hodinu dříve.
 • !!! Primy a sekundy mají v pátek kvůli školní jídelně polední pauzu, konec výuky se jim posouvá na 14:15.
 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších