Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Oficiální výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 
 
 
 

Oficiální výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 ze dne 30/4/2018

 • Oficiální výsledky - osmileté studium
 • Oficiální výsledky - čtyřleté studium
 • Oficiální výsledky budou zveřejněny 30. 4. 2018 ve 14:00.
 • Dne 30. 4. 2018 od 11:00 do 13:00, před vydáním rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí, mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu.
 • Termíny pro odevzdání zápisových lístků

  Upozorňujeme uchazeče o studium, že zákonná lhůta pro odevzdávání Zápisových lístků je 10 pracovních dnů. Výsledky byly zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny na budově školy v pondělí 30. 4. 2018. Lhůta pro odevzdání Zápisových lístků začíná 2. 5. 2018 v 8:00 hodin a končí ve středu 16. 5. 2018 v 15:00 hodin.

  Pracovní doba kanceláře školy pro odevzdávání Zápisových lístků:

  Po, Út, St, Pá - 8:00 - 11:00          12:30 - 15:00

   Čt - 8:00 - 11:00                          12:30 - 16:00

  Nebo zaslat poštou na adresu školy: Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové.

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout dne 2. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 a 13:00 do 18:00 nebo 3. 5. 2018 od 7:30 do 13:30.
 • Nevyzvednuté rozhodnutí o nepřijetí se budou posílat doporučeným dopisem do vlastních rukou zákonným zástupcům dne 4. 5. 2018.

 

Informace k přijímacímu řízení (nahlížení do spisu, odvolání)

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní je na stránkách školy, kde také zveřejní jmenný seznam přijatých uchazečů (www.bisgymbb.cz).

Dne 30. 4. 2018 od 11:00 do 13:00, před vydáním rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí, mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si můžou uchazeči (jejich zákonní zástupci) vyzvednout dne 2. 5. 2018 od 10:00 do 12:000 a 13:00 do 18:00 nebo 3. 5. 2018 od 7:30 do 13:30. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán na poštu. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo v případě, že zápisový lístek byl odevzdán na obor vzdělání s talentovou zkouškou.

Vyřizování odvolání (autoremedura)

Nenastoupí-li uchazeči ke studiu (nezašlou-li zápisový lístek), budou místa takto uvolněná obsazována na základě autoremedury. Jedná se o postup, ve kterém ředitel školy kladně vyřídí odvolání těm uchazečům, kteří se svými výsledky v přijímacím řízení zařadili bezprostředně za přijímané. Zbylá odvolání postoupí ředitel školy krajskému úřadu.

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších