Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Kartografie, GPS, geoinformační systémy – dvoudenní projekt kvint

 
 
 
 

Termín:                     15. - 16. 10. 2018

Třídy:                        5.A, 5.B, 1.G

Vyučující:                  Mgr. Beneš (garant), Mgr. Roztočilová, Mgr. Čapek

Cíle projektu:            Seznámení se s metodami kartografie, principy fungování GIS a GPS

                                   formou práce v terénu a na PC (podrobněji viz ŠVP)

Pomůcky:                  přístroje GPS, mapy, buzoly (poskytne škola)

USB flashdisky, psací a rýsovací potřeby, zápisníky, kalkulačky

fotoaparát včetně kabelu pro připojení a přenos dat na PC (jeden do čtveřice)

Místo konání:            učebna IVT 310, PC učebna 112, učebna zeměpisu 208, okolí školy

 

Plánovaný harmonogram:

 

PONDĚLÍ 15. 10.

ÚTERÝ 16. 10.

Třída

1.+2. h.

3.+4. h.

5.+6. h.

1.+2. h.

3.+4. h.

5.+6. h.

5.A

KRT (208)

KRT (venku)

GPS (venku)

GPS (310)

GIS (112)

GIS (112)

5.B

GIS (112)

GIS (112)

KRT (208)

KRT (venku)

GPS (venku)

GPS (310)

1.G

GPS (venku)

GPS (310)

GIS (112)

GIS (112)

KRT (208)

KRT (venku)

 

Vysvětlivky:   KRT = Kartografie a práce s mapou                                    

                        GPS = Práce s GPS v terénu a PC učebně               

                        GIS = Geografické informační systémy, práce s programy GIS v PC učebně

 

Každý student je povinen znát své přihlašovací údaje (login, heslo) do školní sítě!!!

Studenti, kteří se projektu (z vážných důvodů) nemohou zúčastnit, vypracují náhradní práci, jejíž zadání si sami bezprostředně po svém návratu do školy zajistí u vedoucího příslušné části projektu!!!

(Kartografie – Mgr. Čapek, GPS – Mgr. Roztočilová, GIS – Mgr. Beneš)

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších