Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Přednáška MUDr. Davida Astapenka, Ph.D. - Téma: Onemocnění COVID-19

 
 
 
 

 

24. 3. 2021 od 20 hodin, MUDr. David Astapenko, Ph.D.  (Lékařská fakulta, UK)  – téma: Onemocnění COVID-19 - pohled intenzivisty.

Anotace: S onemocněním COVID-19 se musíme potýkat již více než rok. Jeho extrémní nakažlivost a těžší průběh s vysokou smrtnosti u predisponovaných skupin pacientů působí jako celosvětový emergentní problém. Dotýká se snad všech sfér lidského života. Největšímu tlaku jsou vystaveni zdravotničtí pracovníci, kteří jsou zapojení do péče jak přednemocniční tak nemocniční. Každý obor medicíny je COVID-19 ovlivněn, ať už musel snížit, změnit či pozastavit svůj rozvoj a svoji péči o své pacienty. Pod velkým tlakem jsou jednotky intenzivní péče, kde stonají pacienti se selháním základních životních funkcí, v případě COVID-19 nejčastěji se selháním funkce plic s potřebou neinvazivní nebo invazivní dechové podpory. Extrémní tlak leží nejen na lékařích, ale i na nelékařském ošetřovatelském personálu. Přednáška otevírá dveře na COVIDové jednotky nemocnice FNHK. Ukazuje péči o COVID pozitivní pacienty. Diskutuje patofyziologické aspekty zvláštnosti onemocněníCOVID-19 a deklaruje extrémní zátěž na zdravotnický personál a vedení. Nakonec nabádá k dodržování nařízení, která jsou prokázána jako účinná a jedné možné řešení jak ven z této celosvětově dlouhodobě neudržitelné situace.

Kód pro přihlášení do skupiny v TEAMS:  pbws7cg

 

Na tuto přednášku je možné se připojit přes tento odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7a3cd1f937c846c7b7c940dc1ca51213%40thread.tacv2/1616360334006?context=%7b%22Tid%22%3a%22c7873429-0db6-4036-afc2-cabe8b2c465d%22%2c%22Oid%22%3a%22a219340c-2499-44b0-b490-8759ed31bf57%22%7d

 
 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších