Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Písemné zkoušky profilové části maturitní zkoušky z cizích jazyků

 
 
 
 

5. 4. 2017   anglický jazyk
6. 4. 2017    německý jazyk, španělský jazyk                       

Žáci

  • se shromáždí v učebnách podle pokynů svých vyučujících a rozpisů nejpozději v 7:45,
  • se řídí pokyny zadávajících učitelů a učitelů, kteří v učebnách vykonávají dozor,
  • mají právo pracovat 150 minut čistého času (90 minut didaktický test +60 minut písemná práce) při zkoušce z německého a španělského jazyka; 210 minut (120 minut didaktický test + 90 minutpísemná práce) při zkoušce z anglického jazyka
  • píší řešení didaktického testu a písemnou práci modrou nebo černou propisovací tužkou,
  • smějí při písemné práci z cizích jazyků používat pouze překladový a výkladový slovník bez přílohy k písemnému projevu a psací potřeby.   

 

Použití jakýchkoliv jiných pomůcek včetně mobilních telefonů je důvodem pro vyloučení ze zkoušky a její nedostatečné hodnocení.

V oktávách v těchto dnech probíhá pravidelná výuka. Studenti, kteří píší maturitní zkoušky, jsou v době zkoušky z výuky omluveni a absence se jim nezapočítává do 25%.

 

 

Hradec Králové 8. 3. 2017                                                Mgr. Jiří Vojáček, v. r.

 

Vyřizuje: Mgr. Iva Štěrbová

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších