Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Informace ředitele BIGY

 
 
 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci a studenti,

nákaza polevuje, proto se můžeme, aspoň částečně, vrátit ke vzdělávání v našich školách. Jistě jste již netrpělivě očekávali nové zprávy a pokyny ze školy, ale teprve tento víkend jsem obdržel metodické pokyny z ministerstva školství.  Rád bych Vás aspoň stručně informoval o postupném harmonogramu uvolňování, podmínkách a režimu vzdělávání ve škole a principech a kritériích hodnocení.

Harmonogram:

Od  11. května budou moci docházet do školy studenti posledního ročníku gymnázia a žáci 9. třídy základní školy, kteří se připravují na maturity a přijímací zkoušky.

Od 25. května bude částečně otevřený  1. stupeň základní školy a mateřská škola.

Výuka v naší  ZUŠ bude spuštěna také od 11. května, včetně kolektivní výuky a režim a podmínky pro výuku nastaví jednotliví vyučující.

Vzhledem k tomu, že jídelny a výdejny nebudou fungovat, nedokážeme zajistit stravování dětí. Proto Vás žádám, abyste si stravu pro své děti, formou větší svačiny, zajistili sami.

Rodiče dětí z prvního stupně základní školy moc prosím. Zvažte již nyní, zda své děti budete posílat na výuku. Je pro nás totiž poměrně obtížné výuku plánovat (jak personálně, tak i prostorově). Podotýkám, že se nebude jednat o výuku v běžném režimu, nebude je vyučovat nejspíše jejich třídní učitel/-ka a je možné (pravděpodobné), že nebudou ve skupině s dětmi ze své třídy. V nejbližších dnech budete osloveni e-mailem pro upřesnění skupin a režimu výuky na 1. stupni CZŠ. Také rodiče žáků devátých tříd a maturanti obdrží informační e-mail.

Velice děkuji všem žákům a studentům, kteří vyplnili dotazníky, bylo to pro nás velice inspirativní čtení a myslím, že moc dobrá zpětná vazba pro mnohé z nás. Do konce tohoto týdne budou výstupy z nich uveřejněny na stránkách školy.

V příloze tohoto emailu posílám všechny formuláře a metodiky a připojuji jejich stručné shrnutí.

Přeji vše dobré, pevné zdraví i nervy a těším se další spolupráci.

Mgr. Jiří Vojáček,

ředitel školy

 

I. Vzdělávání se bude vždy řídit následujícími pravidly:

a) nebude povinné a bude organizováno ve skupinách nejvýše 15-ti členných;

b) nebude probíhat pravidelná výuka, ale jen konzultace v souvislosti s maturitní přípravou (BIGY) a přípravou na přijímačky (9 tř. CZŠ), na 1. stupni základní školy bude výuka souběžná k domácí distanční výuce;

c) během výuky budou žáci a studenti dodržovat  odstupy a jednotlivé skupiny se nebudou moci míchat, vstup do školy nebude umožněn doprovodu;

d) každý žák nebo student si přinese z domu dvě roušky a jeden igelitový sáček;

e) každý žák/student přinese před nástupem do školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (Formulář k stažení dole)

f) jednotlivé hodiny budou plánovat vyučující, kteří budou vést přípravu, oznámení o konání výuky proběhne prostřednictvím e-mailu (BIGY a 9 tř. CZŠ), na prvním stupni bude probíhat výuka každý den.

 

II. Ministerstvo školství vydalo vyhlášku, v níž upřesňuje, případně i mění pravidla pro ukončování ročníku a závěrečnou klasifikaci. Závěrečné hodnocení na vysvědčení má zohlednit (metodický pokyn k vyhlášce  211/2020 Sb.):

a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

b)podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

c) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

d)podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších